NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Aceasta Nota de Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal („Nota de Informare”) are rolul de a informa persoanele fizice vizate cu privire la operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal (astfel cum sunt acestea definite de legislatia relevanta in materie, incluzand Regulamentul general privind protectia datelor 2016/679 – denumit in continuare „GDPR") efectuate de catre Limagrain (definita mai jos), in considerarea calitatii acesteia de operator de date cu caracter personal.

Limagrain” sau „Societatea” inseamna Limagrain Central Europe SE Franța Sucursala Otopeni, cu sediul in Voluntari, Cladirea Cubic Center, Bulevardul Pipera nr. 1B, etaj 5, judetul Ilfov, cod postal 077190, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/1281/2007, Cod Fiscal RO21713945.

Nota de Informare este adresata persoanelor fizice cu care Societatea intra in contact, in contextul punerii la dispozitie de vouchere pentru produsele Limagrain („Vouchere”), Vouchere ce sunt insotite de o garantie comerciala specifica acordata de Limagrain („Garantia”), in cadrul campaniei initiata in acest scop („Campania”). Persoanele fizice vizate sunt indicate in cele ce urmeaza.

 • Persoanele vizate, scopurile, temeiurile de prelucrare si categoriile de date cu caracter personal prelucrate
In particular, Nota de Informare vizeaza datele cu caracter personal („Datele cu Caracter Personal”) ale urmatoarelor persoane:
 • Parteneri (fermieri) – persoane fizice carora le sunt puse la dispozitie Vouchere in cadrul Campaniei si/sau care achizitioneaza produse Limagrain, pe baza Voucherelor, si se inroleaza in programul de Garantie Limagrain in conditiile prezentate in Voucher.
Pentru claritate, avand in vedere specificul formei de organizare si prevederile legale aplicabile in acest domeniu, in aceasta categorie intra si persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau intreprinderile familiale; si
 • In cazul partenerilor persoane juridice (ferme) – pesoanele fizice care sunt desemnate ca reprezentanti si/sau persoane de contact ale persoanelor juridice, in contextul utilizarii Voucherelor si/sau achizitionarii produselor Limagrain, pe baza Voucherelor, si a inrolarii in programul de Garantie Limagrain in conditiile prezentate in Voucher.

In contextul desfasurarii Campaniei, inrolarea in programul de Garantie Limagrain se realizeaza prin intermediul unei platforme web creata special pentru acest scop si dedicata exclusiv executarii/ si gestionarii Garantiei si a relatiei cu partenerii beneficiari ai Garantiei (persoane fizice si/sau juridice) in contextul Garantiei (platforma este in continuare denumita „Platforma”). Platforma este accesibila la urmatoarea adresa web: http://garantierapita.lgseeds.ro.

Platforma este pusa la dispozitia Societatii de un furnizor extern de servicii („Furnizorul de Servicii”) si este utilizata in mod primordial de Limagrain. In cadrul gestionarii platformei aferente programului de Garantie si a relatiei cu beneficiarii Garantiei (persoane fizice si/sau juridice), Furnizorul de Servicii are acces, prin echipa operationala, la Platforma si datele de pe Platforma, in scopurile detaliate mai jos, actionand in numele Limagrain, in conditii de securitate si protectie a Datelor cu Caracter Personal. [In anumite circumstante, Furnizorul de Servicii va actiona in nume propriu, in particular in situatia gestionarii facturilor de achizitie produse, avand calitatea de operator de date cu caracter personal].

Etapele specifice de inrolare in programul de Garantie, de activare a acesteia precum si de gestionare si executare (realizare) a Garantiei sunt detaliate in Termenii si Conditiile Garantiei Comerciale Specifice Rapita incluse in Voucher si disponibile pentru a fi consultate si la urmatoarea adresa web: [https://www.lgseeds.ro/rapita/garantie2020/].

A.        In cazul in care sunteti o persoana fizica ce completeaza Voucher-ul si/sau achizitioneaza produse Limagrain in baza Voucher-ului si va inrolati in programul de Garantie aferent
Activitatea de prelucrare Scopul prelucrarii Ce date personale se prelucreaza Care sunt temeiurile prelucrarii
Punerea la dispozitie si completarea Voucher-ului Datele dumneavoastra sunt utilizate in vederea participarii in campania Limagrain si in perspectiva inrolarii in programul de Garantie prezentat in Voucher, prin manifestarea intentiei de a achizitiona produse Limagrain si a beneficia de Garantie Datele incluse pe voucher: denumire ferma (daca este cazul), nume si prenume, telefon, e-mail, adresa (incluzand localitate si judet), cod postal, denumirea produsului Limagrain (tipul/ sortimentul), cantitatea comandata, nominalizarea distribuitorului de la care achizitionati si a reprezentantului de vanzari Limagrain, data Voucher-ului, semnatura si stampila (daca este cazul), numarul de ordine (seria) al Voucher-ului. Prelucrarea este necesara pentru a face demersuri, la cererea dumneavoastra, inainte de incheierea unui contract (in vederea activarii Garantiei oferita de Limagrain).
Includerea datelor de pe Voucher in baza de date interna Limagrain (CRM) si gestionarea acestei baze de date Datele dumneavoastra sunt utilizate in vederea participarii in campania Limagrain si in perspectiva inrolarii in programul de Garantie prezentat in Voucher, prin manifestarea intentiei de a achizitiona produse Limagrain si de a beneficia de Garantie Datele incluse pe voucher, astfel cum sunt detaliate mai sus (cu exceptia semnaturii si/sau a stampilei), ce vor fi incluse in baza de date interna Limagrain (CRM) si, ulterior, importate in Platforma Prelucrarea acestor date prin utilizarea bazei de date interna Limagrain (CRM) si a Platformei este realizata in baza interesului legitim al Limagrain de a furniza Garantia si de a gestiona baza de date interna (CRM)
Inrolarea in programul de Garantie prin utilizarea Platformei Datele dumneavoastra sunt utilizate in vederea inrolarii in programul de Garantie prezentat in Voucher, pe Platforma electronica Datele incluse pe voucher, astfel cum sunt detaliate mai sus (cu exceptia semnaturii si/sau a stampilei), importate din baza de date interna Limagrain (CRM) si incluse in Platforma. In plus, in Platforma se vor mai prelucra: identificatorul dumneavoastra de cont/ ID-ul (e-mail-ul), fotografie (daca este disponibila), zona cultivata, localizarea GPS si/sau pe harta a zonei cultivate. Impreuna, acestea sunt date de inrolare pe Platforma. Date tehnice, legate de utilizarea contului asociat/ Platformei, cum ar fi: data crearii contului, data modificarilor intervenite cu privire la cont, data crearii zonei cultivate si/sau a localizarii acesteia Prelucrarea acestor date prin utilizarea bazei de date interne Limagrain (CRM) si a Platformei este realizata in baza interesului legitim al Limagrain de a furniza Garantia
Activarea Garantiei prin utilizarea Platformei Ca urmare a inrolarii in programul de Garantie, datele dumneavoastra sunt utilizate in vederea activarii Garantiei, ce se realizeaza doar prin accesarea, de catre dumneavoastra, a Platformei, si parcurgerea pasilor aferenti     Datele de inrolare pe Platforma, astfel cum sunt detaliate mai sus. In plus, se vor mai prelucra: user-ul si parola aferente contului dumneavoastra, datele referitoare la cantitatile comandate, densitatea la semanat, delimitarea parcelelor semanate. Impreuna, acestea sunt date de activare a Garantiei pe Platforma. Date tehnice, legate de utilizarea contului asociat/ Platformei, cum ar fi: data crearii contului, data modificarilor intervenite cu privire la cont, data crearii zonei cultivate si/sau a localizarii acesteia, data ultimei logari in cont, informatie daca user-ul este activ Prelucrarea acestor date prin utilizarea Platformei este realizata in baza interesului legitim al Limagrain de a gestiona si furniza Garantia (inclusiv in ceea ce priveste executarea acesteia)
Gestionarea si executarea (realizarea) Garantiei, inclusiv plata sumelor de bani aferente Garantiei (in functie de indeplinirea conditiilor) Ca urmare a activarii Garantiei, datele dumneavoastra sunt utilizate in vederea gestionarii efective a  Garantiei precum si in vederea executarii (realizarii) Garantiei, in masura indeplinirii conditiilor descrise in termenii Garantiei Datele de activare a Garantiei pe Platforma, astfel cum sunt detaliate mai sus. La acestea, se adauga celelalte informatii care sunt indicate in Platforma, in contextul gestionarii si executarii (realizarii) Garantiei, si anume: data semanarii, informatii din factura de achizitie emisa de partenerul Limagrain [doar denumirea produsului Limagrain (tipul/ sortimentul), cantitatea comandata si suma achitata pentru achizitionarea produselor Limagrain], imagini satelitare cu zona plantata efectiv, indicii care reflecta gradul de afectare, categoria in care zona plantata este inclusa (zona RED, ORANGE sau GREEN), confirmare daca a fost sau nu intoarsa cultura, informatii din care reiese daca s-a solicitat sau nu executarea Garantiei (plata sumelor aferente). In plus, in masura in care a fost solicitata plata sumelor in baza Garantiei, se va prelucra si codul IBAN precum si banca la care a fost deschis, astfel cum sunt furnizate de dumneavoastra Prelucrarea acestor date este realizata in baza interesului legitim al Limagrain de a gestiona si furniza Garantia (inclusiv in ceea ce priveste executarea acesteia)
Comunicarea cu dumneavoastra Datele de contact sunt utilizate in sccopul comunicarii cu dumneavoastra cu privire la aspectele relevante in contextul utilizarii Voucher-ului si a campaniei privind Garantia Date de contact (cum ar fi: telefon, e-mail) Prelucrarea acestor date este realizata in baza interesului legitim al Limagrain de a gestiona si furniza Garantia (inclusiv in ceea ce priveste executarea acesteia)
Prelucrarea in anumite situatii impuse de lege O serie de date cu caracter personal (din cele prelucrate de Limagrain in contextul descris in aceasta Nota de Informare), pot fi prelucrate in contextul relatiei cu dumneavoastra, in baza unor obligatii legale sau solicitate de o autoritate/ organ al statului Date de contact si/sau de identificare sau alte informatii legate de relatia stabilita cu Limagrain, in contextul descris Prelucrarea unor asemenea date este realizata in baza unei obligatii legale
Gestionarea drepturilor conferite de GDPR, in calitate de persoana vizata Prelucrarea este necesara in cazul in care dumneavoastra va exercitati dpeturile stabilite de GDPR in favoarea dvs., in calitate de persoana vizata Datele prelucrate sunt datele dvs. de identificare, in principal, precum si toate celelalte date cu caracter personal pe care este posibil sa ni le comunicati in vederea satisfacerii drepturilor dvs. Prelucrarea unor asemenea date este realizata in baza unei obligatii legale
Transmiterea de materiale informative/ publicitare, in contextul desfasurarii activitatilor de marketing Datele dumneavoastra de contact pot fi utilizate in scopul de a va transmite materiale informative/ publicitare, in legatura cu produsele Limagrain, doar in masura in care v-ati dat acordul in mod explicit cu privire la astfel de operatiuni Date de contact (cum ar fi: telefon, e-mail, adresa) si alte date pe care este posibil sa le furnizati in acest scop Temeiul de prelucrare este reprezentat de consimtamantul dumneavoastra expres. Pentru evitarea oriarui dubiu, va puteti retrage acordul, in orice moment, prin exprimarea optiunii dumneavoastra de a nu mai primi astfel de materiale in continuare, accesand link-ul “Dezabonare” in momentul primirii e-mail-ului respectiv (facand click pe acest buton) sau scriindu-ne la adresa de e-mail: [privacy_romania@limagrain.com].
B. In cazul in care sunteti o persoana fizica reprezentant si/sau persoana de contact al unui partener Limagrain, entitate ce completeaza Voucher-ul si/sau achizitioneaza produse Limagrain in baza Voucher-ului si se inroleaza in programul de Garantie aferent
Activitatea de prelucrare Scopul prelucrarii Ce date personale se prelucreaza Care sunt temeiurile prelucrarii
Punerea la dispozitie si completarea Voucher-ului Datele dumneavoastra sunt utilizate in vederea participarii entitatii pe care o reprezentati in Campania Limagrain si in perspectiva inrolarii acesteia in programul de Garantie prezentat in Voucher, prin manifestarea intentiei entitatii de achizitionare de produse Limagrain si de a beneficia de Garantie Datele incluse pe voucher si care sunte legate de dumneavoastra: nume si prenume, telefon (daca va apartine/este utilizat de dumneavoastra), e-mail (daca va apartine/este utilizat de dumneavoastra), pozitie in cadrul entitatii reprezentate, semnatura. Prelucrarea este realizata in baza interesului legitim al Limagrain de a furniza Garantia si de a gestiona baza de date interna (CRM), precum si relatia cu partenerii Limagrain
Includerea datelor de pe Voucher in baza de date interna Limagrain (CRM) si gestionarea acestei baze de date Datele dumneavoastra sunt utilizate in vederea participarii entitatii pe care o reprezentati in Campania Limagrain si in perspectiva inrolarii acesteia in programul de Garantie prezentat in Voucher, prin manifestarea intentiei de achizitionare de produse Limagrain si de a beneficia de Garantie Datele incluse pe voucher si care sunte legate de dumneavoastra: nume si prenume, telefon (daca va apartine/este utilizat de dumneavoastra), e-mail (daca va apartine/este utilizat de dumneavoastra), pozitie in cadrul entitatii reprezentate, ce vor fi incluse in baza de date interna Limagrain (CRM) si, ulterior, importate in Platforma Prelucrarea acestor date prin utilizarea bazei de date interna Limagrain (CRM) si a Platformei este realizata in baza interesului legitim al Limagrain de a furniza Garantia si de a gestiona baza de date interna (CRM), precum si relatia cu partenerii Limagrain
Inrolarea entitatii pe care o reprezentati in programul de Garantie prin utilizarea Platformei Datele dumneavoastra sunt utilizate in vederea inrolarii entitatii pe care o reprezentati in programul de Garantie prezentat in Voucher, pe Platforma Datele incluse pe voucher si care sunte legate de dumneavoastra: nume si prenume, telefon (daca va apartine/este utilizat de dumneavoastra), e-mail (daca va apartine/este utilizat de dumneavoastra), pozitie in cadrul entitatii reprezentate, importate din baza de date interna Limagrain (CRM) si incluse in Platforma. In plus, in Platforma se vor mai prelucra: identificatorul de cont/ ID-ul entitatii pe care o reprezentati (e-mail-ul dumneavoastra) si fotografia dumneavoastra (daca este disponibila). Impreuna, acestea sunt date de inrolare pe Platforma. Date tehnice, legate de utilizarea contului asociat/ Platformei, cum ar fi: data crearii contului, data modificarilor intervenite cu privire la cont Prelucrarea acestor date prin utilizarea bazei de date interne Limagrain (CRM) si a Platformei este realizata in baza interesului legitim al Limagrain de a furniza Garantia si de a gestiona relatia cu partenerii Limagrain
Activarea Garantiei, de catre entitatea pe care o reprezentati, prin utilizarea Platformei Ca urmare a inrolarii entitatii pe care o reprezentati in programul de Garantie, datele dumneavoastra sunt utilizate in vederea activarii Garantiei, ce se realizeaza doar prin accesarea, de catre entitatea pe care o reprezentati, a Platformei, si parcurgerea pasilor aferenti     Datele de inrolare pe Platforma, astfel cum sunt detaliate mai sus. In plus, se vor mai prelucra: user-ul si parola aferente contului entitatii pe care o reprezentati. Impreuna, acestea sunt date de activare a Garantiei pe Platforma. Date tehnice, legate de utilizarea contului asociat/ Platformei, cum ar fi: data crearii contului, data modificarilor intervenite cu privire la cont, data ultimei logari in cont, informatie daca user-ul este activ Prelucrarea acestor date prin utilizarea Platformei este realizata in baza interesului legitim al Limagrain de a gestiona si furniza Garantia (inclusiv in ceea ce priveste executarea acesteia), precum si relatia cu partenerii Limagrain
Gestionarea si executarea (realizarea) Garantiei cu entitatea pe care o reprezentati, inclusiv plata sumelor de bani aferente Garantiei (in functie de indeplinirea conditiilor) Ca urmare a activarii Garantiei, de catre entitatea pe care o reprezentati, datele dumneavoastra sunt utilizate in vederea gestionarii efective a  Garantiei precum si in vederea executarii (realizarii) Garantiei, in masura indeplinirii conditiilor descrise in termenii Garantiei Datele de activare a Garantiei pe Platforma, astfel cum sunt detaliate mai sus Prelucrarea acestor date este realizata in baza interesului legitim al Limagrain de a gestiona si furniza Garantia (inclusiv in ceea ce priveste executarea acesteia), precum si relatia cu partenerii Limagrain
Comunicarea cu dumneavoastra Datele de contact sunt utilizate in sccopul comunicarii cu dumneavoastra, in calitate de reprezentant al entitatii respective, cu privire la aspectele relevante in contextul utilizarii Voucher-ului si a campaniei privind Garantia Date de contact (cum ar fi: telefon, e-mail) Prelucrarea acestor date este realizata in baza interesului legitim al Limagrain de a gestiona si furniza Garantia (inclusiv in ceea ce priveste executarea acesteia), precum si relatia cu partenerii Limagrain
Prelucrarea in anumite situatii impuse de lege O serie de date cu caracter personal (din cele prelucrate de Limagrain in contextul descris in aceasta Nota de Informare), pot fi prelucrate in contextul relatiei cu entitatea pe care o reprezentati, in baza unor obligatii legale sau solicitate de o autoritate/ organ al statului Date de contact si/sau de identificare sau alte informatii legate de relatia stabilita intre entitatea pe care o reprezentati si Limagrain, in contextul descris Prelucrarea unor asemenea date este realizata in baza unei obligatii legale
Gestionarea drepturilor conferite de GDPR, in calitate de persoana vizata Prelucrarea este necesara in cazul in care dumneavoastra va exercitati dpeturile stabilite de GDPR in favoarea dvs., in calitate de persoana vizata Datele prelucrate sunt datele dvs. de identificare, in principal, precum si toate celelalte date cu caracter personal pe care este posibil sa ni le comunicati in vederea satisfacerii drepturilor dvs. Prelucrarea unor asemenea date este realizata in baza unei obligatii legale
Transmiterea de materiale informative/ publicitare, in contextul desfasurarii activitatilor de marketing Datele dumneavoastra de contact pot fi utilizate in scopul de a va transmite materiale informative/ publicitare, in legatura cu produsele Limagrain, doar in masura in care v-ati dat acordul in mod explicit cu privire la astfel de operatiuni Date de contact (cum ar fi: telefon, e-mail, adresa) si alte date pe care este posibil sa le furnizati in acest scop Temeiul de prelucrare este reprezentat de consimtamantul dumneavoastra expres. Pentru evitarea oriarui dubiu, va puteti retrage acordul, in orice moment, prin exprimarea optiunii dumneavoastra de a nu mai primi astfel de materiale in continuare, accesand link-ul “Dezabonare” in momentul primirii e-mail-ului respectiv (facand click pe acest buton) sau scriindu-ne la adresa de e-mail: [privacy_romania@limagrain.com].
 • Sursa Datelor cu Caracter Personal
Datele cu Caracter Personal pot fi obtinute din urmatoarele surse:
 • direct de la dumneavoastra, cum ar fi prin furnizarea datelor in momentul completarii Voucher-ului sau introducerea datelor dumneavoastra in Platforma, in cadrul procesului de inrolare, activare si/sau executare (realizare) a Garantiei, sau prin alte forme sau informatii pe care le furnizati Limagrain in contextul utilizarii Garantiei pusa la dispozitie si a beneficiilor acesteia; si/sau
 • prin obtinere in mod direct, de catre Limagrain si/sau Furnizorul de Servicii, pe baza informatiilor furnizate de dumneavoastra; si/sau
 • prin activitatile pe care le desfasurati in contextul utilizarii Garantiei pusa la dispozitie si a beneficiilor acesteia; si/sau
 • date care rezulta implicit din utilizarea Platformei, fiind date tehnice inerente utilizarii tehnologiei.
 • Dezvaluirea Datelor cu Caracter Personal
Datele dumneavoastra cu Caracter Personal vor fi divulgate in cadrul Societatii doar catre persoanele de conducere si catre alte persoane care au nevoie de acces la Datele dumneavoastra cu Caracter Personal („need to know basis”) pentru a-si indeplini atributiile de serviciu specifice in scopurile enumerate in Sectiunea (1) de mai sus sau in cazul in care acest lucru este necesar sau permis de legislatia aplicabila. Avand in vedere contextul relatiei dintre Limagrain si Furnizorul de Servicii, acesta din urma va avea, de asemenea, acces la Datele cu Caracter Personal, prin utilizarea Platformei si furnizarea serviciilor suport aferente Platformei, in numele Limagrain. Societatea poate, de asemenea, sa prezinte Datele dumneavoastra cu Caracter Personal si unor alte terte parti care furnizeaza servicii specifice (cum ar fi servicii de plata si/sau facturare sau alte servicii de suport tehnic/ IT) sau catre consultantii legali, de audit, financiar-contabili sau catre alti consultanti ai Societatii in scopurile mentionate in aceasta Nota de Informare. Societatea poate, de asemenea, sa dezvaluie Datele dumneavoastra cu Caracter Personal autoritatilor, dupa cum este necesar sau permis de prevederile legale, autoritatilor fiscale, publice si/sau private sau altor autoritati si/sau instantelor. Datele dumneavoastra cu Caracter Personal vor fi divulgate unor astfel de terti doar in masura in care este necesar in legatura cu executarea contractelor, cu activitatile Societatii si/sau cu scopurile enumerate in Sectiunea (1) de mai sus, asa cum este permis de consimtamantul dumneavoastra (in masura in care se aplica) sau altfel autorizat, cerut sau permis de lege. Societatea poate, de asemenea, sa dezvaluie Datele dumneavoastra cu Caracter Personal si entitatilor din grupul Limagrain. Tinem sa va asiguram ca Societatea va exercita o diligenta adecvata in selectarea furnizorilor terti de servicii si/sau a partenerilor acesteia si va solicita ca acesti furnizori/ parteneri sa mentina masurile de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal la care au acces si pentru a le procesa in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile. In situatia in care operatiunile de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal vor fi efectuate de catre Limagrain prin intermediul unor persoane imputernicite de aceasta, Societatea se va asigura de respectarea cerintelor specifice impuse de dispozitiile art. 28 din GDPR, asigurandu-se, printre altele, ca (i) operatiunile respective de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal sunt efectuate in baza unui contract care sa adreseze chestiunile specifice relatiei operator-imputernicit, conform GDPR iar (ii) persoana imputernicita va afectua prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in baza instructiunilor Limagrain.
 • Transferul Datelor cu Caracter Personal in afara UE sau SEE
Datele dumneavoastra cu Caracter Personal nu vor fi transferate catre entitati din afara Uniunii Europene si/sau Spatiului Economic European.
 • Securitatea datelor
Societatea mentine masurile de securitate fizice, tehnice si organizatorice pentru a proteja Datele cu Caracter Personal impotriva distrugerii, pierderii, modificarii, dezvaluirii, restrictionarii sau accesarii accidentale, ilegale sau neautorizate, indiferent unde sunt prelucrate.
 • Durata prelucrarii/ stocarii Datelor cu Caracter Personal
Intentionam sa pastram Datele dumneavoastra cu  Caracter Personal exacte si actualizate. De asemenea, ne straduim sa pastram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal nu mai mult decat este necesar pentru a indeplini scopurile enumerate in prezenta Nota de Informare sau decat durata prevazuta de legislatia in vigoare. In acest sens, va informam ca Limagrain pastreaza Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pe intreaga durata de existenta a Garantiei oferita pentru produsele Limagrain, precum si pentru o perioada de [2] ani de la incetarea acestuia, conform politicilor interne ale Limagrain.
 • Drepturile dumneavoastra in ceea ce priveste Datele cu Caracter Personal
In conformitate cu dispozitiile aplicabile in ceea ce priveste Datele cu Caracter Personal, va informam ca aveti urmatoarele drepturi, care pot fi exercitate prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact indicate in Sectiunea (10) de mai jos:
 • Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal prelucrate, insemnand dreptul dumneavoastra de a obtine din partea Societatii o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, în caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate (inclusiv scopul prelucrarii, categoriile de date prelucrate, destinatarii datelor);
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea Datelor cu Caracter Personal, insemnand dreptul dumneavoastra de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete.
De asemenea, dreptul la stergerea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal poate fi exercitat in anumite circumstante prevazute de legea aplicabila, incluzand: situatia in care Datele cu Caracter Personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile prelucrarii, situatia in care persoana vizata se opune la prelucrare si nu exista alte interese legitime care sa prevaleze pentru prelucrare, situatia in care Datele cu Caracter Personal au fost prelucrate ilegal.
 • Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii, insemnand dreptul dumneavoastra de a obtine din partea Societatii restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri: (i) contestati exactitatea datelor (restrictionarea va dura atat timp cat este necesar Societatii sa verifice acuratetea Datelor cu Caracter Personal); (ii) prelucrarea este ilegala si dumneavoastra va opuneti stergerii datelor solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (iii) Societatea nu mai are nevoie de Datele cu Caracter Personal in scopurile mai sus mentionate, dar dumneavoastra solicitati Datele cu Caracter Personal pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care Societatea verifica daca drepturile legitime ale Societatii prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra;
 • Dreptul de a va opune prelucrarii, insemnand dreptul dumneavoastra de a va opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea (i) se intemeiaza pe interesele legitime ale Societatii sau ale unei terte parti, inclusiv in cazul activitatilor de profilare bazate pe acest temei ori (ii) in masura in care este aplicabil, este realizata in scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de profiluri;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul dumneavoastra de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dumneavoastra existente in baza de date a Societatii catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract si este efectuata prin mijloace automate;
 • Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si de a va adresa instantelor de judecata competente.
Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, C.P. 010336, Bucuresti, Romania
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Website: https://www.dataprotection.ro/
In solicitarea dumneavoastra, aveti posibilitatea de a mentiona daca doriti ca informatiile sa va fie comunicate la o anumita adresa (care poate fi si o adresa de posta electronica) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea se va face personal. Comunicarea informatiilor solicitate se va face in termen de 1 (o) luna de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei dumneavoastra optiuni de comunicare. In cazul in care nu este posibila respectarea termenului mai sus mentionat, veti fi informat(a) asupra motivului de amanare a raspunsului, comunicandu-va totodata procedura care se are in vedere pentru solutionarea cererii dumneavoastra, precum si termenul estimat.
 • Modificari ale Note de Informare
Daca ne schimbam substantial practicile privind Datele cu Caracter Personal sau aceasta Nota de Informare, vom emite o Nota de Informare revizuita si/sau vom lua alte masuri pentru a va notifica cu privire la modificari, in conformitate cu legislatia aplicabila.
 • Intrebari sau solicitari
Daca aveti intrebari cu privire la aceasta Nota de Informare sau doriti (i) sa accesati sau sa revizuiti Datele dumneavoastra cu Caracter Personal sau sa aflati mai multe informatii in legatura cu acestea sau (ii) sa faceti alt tip de solicitare legata de Datele dumneavoastra cu Caracter Personal, va rugam sa contactati ne contactati la urmatoarele date de contact:
Limagrain Central Europe SE Franța Sucursala Otopeni Adresa: Voluntari, Cladirea Cubic Center, Bulevardul Pipera nr. 1B, etaj 5, judetul Ilfov, cod postal 077190
E-mail: [privacy_romania@limagrain.com]
Telefon: 0374 674 692
Website: https://www.lgseeds.ro/

Consimtamantul Dumneavoastra referitor la prelucrarea unor Date cu Caracter Personal

Consimtamantul dvs. referitor la prelucrarea datelor in scop de marketing:
 • Sunt de acord pentru folosirea datelor de contact ale subsemnatei/ subsemnatului (e-mail si/sau numar de telefon) in scopuri de marketing si publicitate din partea Limagrain (transmiterea de materiale informative/ publicitare).
 • Nu sunt de acord pentru folosirea datelor de contact ale subsemnatei/ subsemnatului (e-mail si/sau numar de telefon) in scopuri de marketing si publicitate din partea Limagrain (transmiterea de materiale informative/ publicitare).

[* Va rugam sa bifati una din cele doua casute indicate mai sus, in functie de preferintele dvs..]

[** In masura in care ati bifat ca sunteti de acord, va puteti retrage oricand acest acord facand click pe link-ul „Dezabonare” din subsolul oricarui e-mail pe care il veti primi de la noi sau contactandu-ne la adresa de e-mail [privacy_romania@limagrain.com]

 

Persoana vizata: ______________________________________ [a se completa numele si prenumele manual de catre persoana vizata]

Data: ___________________________[a se completa manual de catre persoana vizata]

Semnatura persoane vizate: ____________________