De ce apar lăstarii la porumb ?

Porumbul, Zea mays, fam. Poaceae (Gramineae) este o plantă de cultură din aceeași familie cu grâul, astfel că apariția copililor sau a lăstarilor reprezintă un fenomen normal, în anumite condiții. Acești lăstari se formează din nodozitățile tulpinii aflate la mică adâncime în sol. Copilii au o structură morfologică identică cu cea a tulpinii, cu diferența că internodiile sunt mai scurte. Copilii pot genera inflorescență masculă și femelă, iar în condiții foarte bune pot genera și știuleți, având de asemenea un sistem radicular propriu, cu toate că sunt legați de tulpina principală. Din cerecetările efectuate, s-a demonstrat faptul că acești copili nu se hrănesc cu nutrienți sintetizați de planta mamă, ci din contră, nutrienții sintetizați de copili sunt transferați către planta mamă spre sfârșitul perioadei de vegetație a acestora.

Apariția copililor este codificată de mai multe gene care sunt activate, în anumite condiții, de factorii de mediu și anume: precipitații abundente, temperaturi scăzute în primele stadii de vegetație, fertilizări unilaterale abundente, stres chimic, stres mecanic, etc. De asemenea, densitatea este foarte importantă, fiind mult mai probabil să apară copili într-o zonă cu o densitate scăzută sau cu goluri decât acolo unde densitatea este cea corectă pentru hibridul respectiv.

Copilii pot apărea și în condiții tehnologice foarte bune, atunci când precipitațiile sunt îndestulătoare, fertilizările sunt făcute la timp și în cantități suficiente, astfel că aprope toți hibrizii vor produce copili, mai mult sau mai puțin. Hibrizii care nu produc copili nu sunt neapărat mai productivi decât cei care produc copili. Hibrizii extratimpurii și timpurii sunt cei mai predispuși din cauza faptului că pornesc cel mai repede în vegetație, existând posibilitatea să fie afectați de temperaturile scăzute și înghețurile târzii de primăvară. De obicei, copilii încep să se usuce după formarea știuletelui pe planta mamă, dar în condiții foarte prielnice aceștia își pot continua vegetația, astfel încât să își formeze propriii știuleți, caz în care producția va fi în creștere ușoară.

În anul 2014, compania LIMAGRAIN a efectuat o experiență de porumb, zece hibrizi, în trei repetiții, în cadrul SCDA Caracal, în care s-a indus formarea copililor prin inundare în prima și a doua repetiție. Toți cei zece hibrizi au format copili în proporție de 60-90% dintre plante. Prima repetiție a fost lăsată să se dezvolte împreună cu copilii. În cea de-a doua repetiție s-au eliminat copilii când plantele aveau 5 frunze, iar cea de-a treia repetiție s-a realizat în mod normal, fără copili. În ceea ce privește rezultatele, repetiția a doua a avut producții mai scăzute cu 2,5-3,9% decât prima repetiție, din cauza stresului creat plantelor prin eliminarea copililor, iar repetiția a treia a avut producții egale cu prima repetiție sau la unii hibrizi mai scăzute cu 1-2%.

În concluzie, copilii în cultura de porumb apar în urma acțiunii unui stres extern puternic, fiind răspunsul plantei față de o acțiune dăunătoare venită din exterior, astfel că planta încearcă să își produc suficiente măsuri pentru perpetuarea speciei. Nu influențează producția decât foarte puțin, maximum 1-2%, iar de cele mai multe ori în sens pozitiv.

Anul 2019 a fost un an propice pentru ca plantele de porumb să emită copili. În perioada imediat următoare semănatului, în aproape toate zonele de cultură ale porumbului, temperaturile au fost scăzute și precipitațiile abundente.

 

Adelin Damian – Product Manager Porumb & Cereale păioase

Limagrain România & Republica Moldova

Top