Apache / semi timpuriu

Caracteristici

  • Plante de talie medie, cu o foarte bună toleranţă la cădere;
  • Putere mare de înfrățire și de umplere a bobului;
  • Toleranță bună la iernare și boli specifice, în special la rugini şi fuzarioză;
  • Grâu panificabil superior cu o greutate specifică bună;
  • Potenţial de producţie ridicat de până la 10 tone/ha;
  • Recomandat a se cultiva în toate zonele de cultură ale grâului din România;
  • MH 75 -77 kg/hl;
  • Gluten 24-26, proteină 11-13, W 200;
  • Densitate recomandată la semănat: 350 – 370 boabe/mp;
  • Se recomandă ca moment al semănatului a doua decadă a epocii optime.
Top