Anapurna / semi timpuriu

Caracteristici

  • Soi înregistrat în România în 2013.
  • Recomandat a se cultiva în toate zonele de cultură a grâului din România, dar este recomandat a se evita solurile reci şi umede şi de asemenea,zonele depresionare.
  • Indici de calitate foarte buni: proteină 13,2, gluten 28 – 30, W 280.
  • Densitate recomandată la semănat: 400 – 430 b.g./mp. Se recomandă semănatul la începutul epocii optime.
  • Echilibru foarte bun între potenţialul de producţie şi calităţile de panificaţie.
  • Anapurna
  • Anapurna
  • Anapurna
Top