Alhambra / semi timpuriu

Caracteristici

  • Potențial de producție foarte bun.
  • Precocitate la înspicat extra-timpurie.
  • Plante de talie medie-înaltă (mare atenție la fertilizarea cu N).
  • Toleranță bună la rugini (brună și galbenă) și la Fuzarioză, toleranță foarte bună la făinare.
  • Recomandat pentru zone aride și secetoase.
  • Toleranță foarte bună la iernare.
  • Recomandat a se semăna începând cu prima parte a epocii optime.
  • Densitate recomandată la semănat: 400 – 420 b.g/mp.
  • Calități de panificație bune: G% 24-26; P% 12,5-13; W 180-200; MH 76-78 kg/hl.
Top