LG Absalon / semi tardiv

Caracteristici

  • Potențial de producție foarte bun.
  • Plante de talie medie-înaltă (mare atenție la fertilizarea cu N).
  • Capacitate bună de înfrățire.
  • Toleranță bună la rugini (galbenă și brună) și la făinare, cea mai bună toleranță la Septorioză.
  • Adaptat foarte bine pentru vestul și centrul țării, nerecomandat pentru zonele secetoase din sud și sud-est.
  • Toleranță bună la iernare.
  • Recomandat a se semăna începând cu prima parte a epocii optime.
  • Densitate recomandată la semănat: 380 – 400 b.g/mp.
  • Calități de panificație bune: G% 22-24; P% 12,5-13; W 180-200; MH 76-78 kg/hl.
  • Recomandat de Asociația Națională a Morarilor din Franța (ANMF). Conține caroten.
Top