LG 30.389

Caracteristici

  • Hibrid simpu, semi-timpuriu, cu bobul dentat
  • Plante inalte, bine dezvoltate
  • Insertie medie inalta a stiuletelui.
  • Stiuleti mari, bine fecundati cu 16-18 randuri de boabe
  • MMB 280- 300 gr
  • Densitate optima : 65.000 – 68.000 pl/ha
  • LG 30.389
Top